Standardutveckling · SIS/TK 211

Hissar och rulltrappor

Dagligen sker miljoner transporter med hissar, rulltrappor och rullramper av både människor och last. För att dessa korta resor ska ske säkert och utan olyckor finns det standarder, som deltagarna i den svenska kommittén arbetar med att påverka, i linje med hur de svenska intressenterna vill att de ska se ut. Arbetet i den europeiska kommittén CEN/TC 10 är främst inriktat på säkerhetskrav. Den svenska kommittén deltar aktivt i arbetet med Europastandarderna. CEN- och ISO-kommittéerna kommer nu att arbeta tillsammans för att skapa gemensamma hisstandarder. Den svenska kommittén har därför, från årsskiftet 2018/2019, gått med som aktiv deltagare i ISO-kommittén för hissar och rulltrappor. Nyligen har svenskspråkiga versioner av SS-EN 81-1+A3 och SS-EN 81-2+A3 (trots att de inte längre gäller) samt SS-EN 81-70 publicerats och vi arbetar på översättningar till svenska av SS-EN 81-21:2018, SS-EN 81-28:2018 samt kommande utgåva av SS-EN 13015, SS-EN 81-72 och SS-EN 81-82.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Arbetar nu med 21 standarder
ISO/TR 8101-10, Fire safety on lifts - Part 10: Comparison of worldwide safety standards on lifts for firefighters
ISO 8100-32, Lifts for the transportation of persons and goods - Part 32: Planning and selection of passenger lifts to be installed in office, hotel and residential buildings
EN 115-2, Rulltrappor och rullramper - Säkerhet - Del 2: Regler för förbättring av säkerheten hos befintliga rulltrappor och rullramper
EN 81-44, Safety rules for the construction and installation of lifts — Special lifts for the transport of persons and goods — Part 44: Lifting appliances in wind turbines
SS-INSTA 500-3, Safe working on lifts (based on SFS 5880:2017)
EN 81-76, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Speciella säkerhetsregler för person- och varupersonhissar - Del 76: Användande av hissar vid utrymning av personer med funktionsnedsättningar
EN 81-73, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Speciella säkerhetsregler för person - och varupersonhissar - Del 73: Hissars funktion i händelse av brand
EN 81-72, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 72: Brandbekämpningshissar
EN 81-50, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Inspektion och provning - Del 50: Konstruktionsregler, beräkning, inspektion och provning av hisskomponenter
EN 81-20, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 20: Person- och varupersonhissar
EN 81-22, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 22: Elektriska hissar vars hisskorg rör sig i lutande bana
EN 12016, Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiljestandard för hissar, rulltrappor och rullramper - Immunitet
EN 12015, Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiljestandard för hissar, rulltrappor och rullramper - Utstrålning
EN 81-40, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Specialhissar för transport av personer och gods - Del 40: Trapphissar och plattformshissar som rör sig längs en lutande bana, avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga
EN 81-80, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Befintliga hissar - Del 80: Regler för förbättring av säkerheten i befintliga person- och varupersonhissar
EN 13015, Underhåll av hissar och rulltrappor - Regler för underhållsinstruktioner
ISO 22201-2, Lifts (elevators), escalators and moving walks - Programmable electronic systems in safety related applications - Part 2: Escalators and moving walks
ISO 22201-1, Lifts (elevators), escalators and moving walks - Programmable electronic systems in safety related applications - Part 1: Lifts (elevators) (PESSRAL)
EN 81-41, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Specialhissar för transport av personer och gods - Del 41: Vertikalgående plattformshissar avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga
ISO/TR 14799-2, Rulltrappor och rullramper - Jämförelse mellan i världen förekommande standarder för säkerhet hos rulltrappor och rullramper - Del 2: Förkortad jämförelse och kommentarer
ISO/TR 14799-1, Rulltrappor och rullramper - Jämförelse mellan i världen förekommande standarder för säkerhet hos rulltrappor och rullramper - Del 1: Jämförelse regel för regel
Visa fler Visa färre
Utgivet 56 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 211/AG 02, Plattformshissar
Deltagare 25 företag och organisationer
Alimak Group Sweden AB, Skellefteå
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Aritco Lift AB, Kungsängen
Cibes Lift AB, Gävle
De Handikappades Riksförbunds Stockholmsavd, Stockholm
DEKRA Industrial AB, Malmö
Digisign AB, Hägersten
GMV Sweden AB, Alvesta
Hisstema AB, Södertälje
Hydroware AB, Alvesta
Kiwa Inspecta AB, Mölndal
Kiwa Inspecta AB, Solna
Kiwa Inspecta AB, Norrköping
Kone AB, Malmö
Marco AB, Ängelholm
Motala Hissar AB, Motala
Nami Lift AB, Tollarp
Otis AB, Solna
Ramboll Sweden AB, Örebro
Rulltrappor & Hissar Teknik Konsult AB, Johanneshov
SafeLine Sweden AB, Tyresö
Schindler Hiss AB, Danderyd
SJuhlin Consulting AB, Kinna
Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB, Stockholm
VDT Konsult i Nerike AB, Örebro
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 178, Lifts, escalators and moving walks
CEN/TC 10, Passenger, goods and service lifts
CEN/TC 10/WG 1, Lifts and service lifts
CEN/TC 10/WG 1/WT 1,
CEN/TC 10/WG 1/WT 2, Lifts other than hydraulic/electric
CEN/TC 10/WG 1/WT 3,
CEN/TC 10/WG 1/WT 8,
CEN/TC 10/WG 10, Improvement of safety of existing lifts
CEN/TC 10/WG 11, Lifting appliances for wind turbines
CEN/TC 10/WG 12, Lifting tables
CEN/TC 10/WG 13, Vertical lifting appliance with enclosed carrier
CEN/TC 10/WG 2, Escalators
CEN/TC 10/WG 4, Data logging and remote control
CEN/TC 10/WG 6, Fire figting lifts
CEN/TC 10/WG 8, Stairlifts and vertical platforms for the disabled
CEN/TC 10/WG 9, Inclined lifts
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på den deltagande organisationens omsättning.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader Bygginstallationer Hissar, rulltrappor


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad

  • Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot hissdirektivet.
  • Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet.

Aktuella standardförslag

Aktuella standardförslag inom SIS/TK 211:s område finns på SIS tjänst Kommentera

Klicka här för att kostnadsfritt registrera dig, läsa, kommentera och abonnera på information om nya standardförslag.

Tolkningar av Europastandarder för hissar och rulltrappor

  • Klicka här CEN/TC 10 Interpretations Website

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jörgen Wyke

Jörgen Wyke
Projektledare
08-55552024
jorgen.wyke@sis.se

Ulrika Axmark

Ulrika Axmark
Projektassistent
08-55552306
ulrika.axmark@sis.se