Standardutveckling · SIS/TK 211

Hissar och rulltrappor

Dagligen sker miljoner transporter med hissar, rulltrappor och rullramper av både människor och last. För att dessa korta resor ska ske säkert och utan incidenter finns det standarder, som deltagarna i den svenska kommittén SIS/TK 211 arbetar med att påverka. Den svenska kommittén deltar både i det europeiska arbetet i CEN och det globala arbetet i ISO. Dessutom arbetar vi på nordisk nivå i samarbetsforumet INSTA, som resulterat i flera standarder. Arbetet i den europeiska kommittén CEN/TC 10 är främst inriktat på säkerhetskrav. Många av standarderna är därför harmoniserade mot hiss- eller maskindirektivet. Alla Europastandarder gäller i hela EU/EFTA och blir förstås även svensk standard.

Den svenska kommittén deltar aktivt i arbetet med Europastandarderna, som redan nu används i större delen av världen. CEN- och ISO-kommittéerna arbetar nu tillsammans för att skapa 8100-serien, en gemensam serie av hisstandarder för hela världen.

Sverige deltar även aktivt i det nordiska samarbetet för hissar och rulltrappor, INSTA M/Hiss, där standarder som ännu inte finns på europeisk eller internationell nivå kan utvecklas. Dessa nordiska standarder blir även svensk standard – SS-INSTA.

Vi satsar nu mer på översättning av standarder till svenska. Nyligen har 2020-versionen av huvudstandarden SS-EN 81-20 samt SS-EN 81-80 om förbättring av säkerheten publicerats i svenskspråkiga versioner. Nya utgåvan av SS-EN 81-72 om brandbekämpningshissar kommer snart även på svenska.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Arbetar nu med 22 standarder
EN 81-41, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Specialhissar för transport av personer och gods - Del 41: Vertikalgående plattformshissar avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga
ISO 22201-1, Lifts (elevators), escalators and moving walks - Programmable electronic systems in safety related applications - Part 1: Lifts (elevators) (PESSRAL)
ISO 22201-2, Lifts (elevators), escalators and moving walks - Programmable electronic systems in safety related applications - Part 2: Escalators and moving walks
EN 13015, Underhåll av hissar och rulltrappor - Regler för underhållsinstruktioner
EN 12016, Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiljestandard för hissar, rulltrappor och rullramper - Immunitet
EN 81-22, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 22: Elektriska hissar vars hisskorg rör sig i lutande bana
EN 81-76, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Speciella säkerhetsregler för person- och varupersonhissar - Del 76: Användande av hissar vid utrymning av personer med funktionsnedsättningar
SS-INSTA 500-3, Safe working on lifts (based on SFS 5880:2017)
EN 81-44, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Specialhissar för transport av personer och gods - Del 44: Lyftanordningar i vindkraftverk
EN 81-70, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 70: Tillgänglighet till hissar för personer inklusive personer med funktionsnedsättningar
EN 115-2, Rulltrappor och rullramper - Säkerhet - Del 2: Regler för förbättring av säkerheten hos befintliga rulltrappor och rullramper
ISO 8100-32, Lifts for the transportation of persons and goods - Part 32: Planning and selection of passenger lifts to be installed in office, hotel and residential buildings
ISO/TR 8101-10, Fire safety on lifts - Part 10: Comparison of worldwide safety standards on lifts for firefighters
ISO 8102-20, Electrical requirements for lifts, escalators and moving walks - Part 20: Cybersecurity
CEN/TS 81-13, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Del 13: Säkert tillträde till hisschaktet för hissar i normal drift
CEN/TS 81-60, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Del 60: Kontroll av överensstämmelse med SS EN 81-20 före driftsättning
EN 81-21, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintliga byggnader
EN 81-28, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 28: Alarmsystem för person- och varupersonhissar
EN 81-58, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Del 58: Schaktdörrar - Brandprovning
EN 81-71, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 71: Hissar tåliga mot åverkan
EN 81-77, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Speciella säkerhetsregler för person- och varupersonhissar - Del 77: Hissar utsatta för seismisk påverkan
Hissar för evakuering, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för evakuering
Visa fler Visa färre
Utgivet 55 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 211/AG 02, Plattformshissar
Deltagare 21 företag och organisationer
Alimak Group Sweden AB, SKELLEFTEÅ
Aritco Lift AB, Järfälla
Cibes Lift AB, GÄVLE
DEKRA Industrial AB, MALMÖ
DHR, De Handikappades Riksförbunds Stockholmsavd, Stockholm
Digisign AB, Hägersten
FERMATOR NORDIC AB, TÄBY
GMV Sweden AB, ALVESTA
Hydroware AB, ALVESTA
Kiwa Inspecta AB, FALUN
Kiwa Inspecta AB, MÖLNDAL
Kiwa Inspecta AB, NORRKÖPING
Kiwa Inspecta AB, SOLNA
Kone AB, Malmö
Motala Hissar AB, MOTALA
Nami Lift AB, TOLLARP
Otis AB, STOCKHOLM
Rulltrappor & Hissar Teknik Konsult AB, JOHANNESHOV
SafeLine Sweden AB, Tyresö
Schindler Hiss AB, DANDERYD
VDT Konsult i Nerike AB, ÖREBRO
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 178, Lifts, escalators and moving walks
CEN/TC 10, Lifts, escalators and moving walks
CEN/TC 10/WG 1, Lifts and service lifts
CEN/TC 10/WG 10, Improvement of safety of existing lifts
CEN/TC 10/WG 11, Lifting appliances for wind turbines
CEN/TC 10/WG 12, Lifting tables
CEN/TC 10/WG 13, Vertical lifting appliance with enclosed carrier
CEN/TC 10/WG 2, Escalators and moving walks
CEN/TC 10/WG 4, Data logging and remote control
CEN/TC 10/WG 6, Fire related issues
CEN/TC 10/WG 7, Accessibility to lifts for persons including persons with disability
CEN/TC 10/WG 8, Stairlifts and vertical platforms for the disabled
CEN/TC 10/WG 9, Inclined lifts
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på den deltagande organisationens omsättning.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Bygginstallationer (91.140) Hissar, rulltrappor (91.140.90)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad

  • Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot hissdirektivet.
  • Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet.

Aktuella standardförslag

Aktuella standardförslag inom SIS/TK 211:s område finns på SIS tjänst Kommentera

Klicka här för att kostnadsfritt registrera dig, läsa, kommentera och abonnera på information om nya standardförslag.

Tolkningar av Europastandarder för hissar och rulltrappor

  • Klicka här CEN/TC 10 Interpretations Website

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jörgen Wyke
Projektledare
08-55552024
jorgen.wyke@sis.se

Ulrika Axmark
Projektassistent
08-55552306
ulrika.axmark@sis.se