Standard Svensk standard · SS-EN 13015+A1:2008

Underhåll av hissar och rulltrappor - Regler för underhållsinstruktioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13015+A1:2008

Underhåll av hissar och rulltrappor - Regler för underhållsinstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar de element som är nödvändiga för att utarbeta instruktioner för underhållsarbeten enligt 3.1 som avser nyinstallerade personhissar, varupersonhissar, beträdbara varuhissar, småvaruhissar, rulltrappor och rullramper. Denna Europastandard omfattar inte: a) instruktioner för installation och demontering; b) lagenliga besiktningar och prov enligt nationella föreskrifter. Befintliga installationer täcks ej av denna standard men den kan användas som referens.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor och rullramper (14.180) Hissar, rulltrappor (91.140.90)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13015+A1:2008

Underhåll av hissar och rulltrappor - Regler för underhållsinstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Maintenance for lifts and escalators - Rules for maintenance instructions

Artikelnummer: STD-66936

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-08-11

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 13015