Standard Swedish standard · SS-EN 13015+A1:2008

Maintenance for lifts and escalators - Rules for maintenance instructions

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard specificerar de element som är nödvändiga för att utarbeta instruktioner för underhållsarbeten enligt 3.1 som avser nyinstallerade personhissar, varupersonhissar, beträdbara varuhissar, småvaruhissar, rulltrappor och rullramper.

Denna Europastandard omfattar inte:

a) instruktioner för installation och demontering;
b) lagenliga besiktningar och prov enligt nationella föreskrifter.

Befintliga installationer täcks ej av denna standard men den kan användas som referens.

Subjects

Passenger, goods and service lifts Lifts, escalators


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title: Maintenance for lifts and escalators - Rules for maintenance instructions

Article no: STD-66936

Edition: 1

Approved: 8/11/2008

No of pages: 56

Replaces: SS-EN 13015