Standard Svensk standard · SS-EN 81-21:2022

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintlig byggnad

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-21:2022

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintlig byggnad
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument innehåller säkerhetsbestämmelser för person- och personvaruhissar installerade i
befintliga byggnader där under vissa omständigheter en del krav i EN 81-20:2020 inte kan uppfyllas på
grund av byggnadstekniska restriktioner.
Det behandlar följande restriktioner och anger krav på alternativa lösningar:
— hisschakt med existerande hål och öppningar,
— minskning av tillgängligt schakt som leder till minskat avstånd mellan korg, motvikt eller balansvikt,
— motvikt eller balansvikt i separat schakt,
— minskade byggnadsdimensioner och frihetsgrader som leder till:
— minskning av det tillgängliga utrymmet för schakttopp och schaktgrop,
— minskade dimensioner för korgtaksräcke,
— minskad höjd på tröskelskärm,
— minskad höjd i maskin- och/eller remskivutrymme,
— minskad tillgänglig yta för ingångsdörr/lucka,
— minskning av den tillgängliga höjden på schaktdörrar.
Detta dokument gäller inte maskinutrustning som har tillverkats före standardens utgivningsdatum.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor och rullramper (14.180) Hissar, rulltrappor (91.140.90) Hissar (94.400)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-21:2022

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintlig byggnad
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building

Artikelnummer: STD-80042009

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-06-02

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 81-21:2022

Ersätter: SS-EN 81-21:2018 , SS-EN 81-21:2018