Standard Swedish standard · SS-EN 81-21:2022

Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 81-21:2022

Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 416 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument innehåller säkerhetsbestämmelser för person- och personvaruhissar installerade i
befintliga byggnader där under vissa omständigheter en del krav i EN 81-20:2020 inte kan uppfyllas på
grund av byggnadstekniska restriktioner.
Det behandlar följande restriktioner och anger krav på alternativa lösningar:
— hisschakt med existerande hål och öppningar,
— minskning av tillgängligt schakt som leder till minskat avstånd mellan korg, motvikt eller balansvikt,
— motvikt eller balansvikt i separat schakt,
— minskade byggnadsdimensioner och frihetsgrader som leder till:
— minskning av det tillgängliga utrymmet för schakttopp och schaktgrop,
— minskade dimensioner för korgtaksräcke,
— minskad höjd på tröskelskärm,
— minskad höjd i maskin- och/eller remskivutrymme,
— minskad tillgänglig yta för ingångsdörr/lucka,
— minskning av den tillgängliga höjden på schaktdörrar.
Detta dokument gäller inte maskinutrustning som har tillverkats före standardens utgivningsdatum.

Subjects

Passenger, goods and service lifts (14.180) Lifts, escalators (91.140.90) Lifts (94.400)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 81-21:2022

Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 416 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-80042009

Edition: 3

Approved: 6/2/2022

No of pages: 40

Also available in: SS-EN 81-21:2022

Replaces: SS-EN 81-21:2018 , SS-EN 81-21:2018