Standard Swedish standard · SS-EN 81-21:2018

Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 81-21:2022 , SS-EN 81-21:2022
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 81-21:2018

Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard specificerar säkerhetsregler för nya person- och personvaruhissar som installeras permanent i befintliga byggnader där vissa krav i EN 81-20:2014 under vissa omständigheter inte kan uppfyllas på grund av byggnadstekniska begränsningar.
Denna Europastandard behandlar ett antal av dessa begränsningar och anger krav på alternativa lösningar. Den är avsedd att läsas och tillämpas tillsammans med Europastandard EN 81-20:2014.
Denna Europastandard omfattar
— antingen konstruktion och installation av en eller flera kompletta hissar inklusive nytt schakt och nya maskinrum i befintlig byggnad, eller
— utbyte av en eller flera befintliga hissar mot ny(a) i befintliga schakt och maskinutrymmen.
Denna Europastandard omfattar inte
— utbyte eller modifiering av enstaka delar i en redan installerad hiss,
— andra tillämpningar som inte innefattas i EN 81-20:2014.

Subjects

Passenger, goods and service lifts (14.180) Lifts, escalators (91.140.90) Lifts (94.400)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 81-21:2018

Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80019618

Edition: 2

Approved: 3/20/2018

No of pages: 40

Also available in: SS-EN 81-21:2018

Replaces: SS-EN 81-21:2009+A1:2012 , SS-EN 81-21:2009+A1:2012

Replaced by: SS-EN 81-21:2022 , SS-EN 81-21:2022