Standard Swedish standard · SS-EN 81-21:2009+A1:2012

Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing buildings

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 81-21:2018 , SS-EN 81-21:2018
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 81-21:2009+A1:2012

Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing buildings
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna europeiska standard specificerar säkerhetsbestämmelser för person- och personvaruhissar permanent installerade i befintliga byggnader där under vissa omständigheter vissa krav i EN 81-1 och EN 81-2 inte kan uppfyllas på grund av byggnadstekniska restriktioner. (se även 4:e stycket i Orientering). Denna europeiska standard behandlar ett antal av dessa restriktioner och ställer krav på alternativa lösningar. Den ska läsas och tillämpas i samband med de europeiska standarderna EN 81-1 eller EN 81-2 !raderad text " inklusive deras avsnitt 0. Denna europeiska standard behandlar: — Antingen tillverkning och installation av komplett hiss inklusive nytt schakt och nya maskineriutrymmen i befintlig byggnad; eller — Utbyte av befintlig(a) hiss(ar) mot ny(a) i befintligt/befintliga schakt och maskineriutrymme(n). Denna europeiska standard behandlar inte: — Utbyte eller modifiering av enstaka delar hos en befintlig hiss;— Andra åtgärder som inte innefattas i EN 81-1 eller EN 81-2.

Subjects

Passenger, goods and service lifts (14.180) Lifts, escalators (91.140.90) Lifts (94.400)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 81-21:2009+A1:2012

Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing buildings
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-87520

Edition: 1

Approved: 8/20/2012

No of pages: 44

Also available in: SS-EN 81-21:2009+A1:2012

Replaces: SS-EN 81-21:2009

Replaced by: SS-EN 81-21:2018 , SS-EN 81-21:2018