Standard Svensk standard · SS-EN 81-80:2019

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Befintliga hissar - Del 80: Regler för förbättring av säkerheten i befintliga person- och varupersonhissar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-80:2019

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Befintliga hissar - Del 80: Regler för förbättring av säkerheten i befintliga person- och varupersonhissar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument ger en metodik för förbättring av säkerheten hos befintliga hissar med syfte att nå en
säkerhetsnivå likvärdig med nyinstallerade hissar genom användning av dagens säkerhetsteknik.
Anm. Beroende på omständigheter som byggnadens utformning etc. kan det i vissa fall vara omöjligt att nå
den denna säkerhetsnivå.
Detta dokument är tillämpligt för permanent installerade person och varupersonhissar, drivskivehissar,
lintrummehissar eller hydraulhissar försedda med hisskorg avsedd för transport av personer eller
personer och gods mellan fasta stannplan och som rör sig mellan gejdrar som inte lutar mer än 15° mot
vertikalplanet.
Detta dokument avser förbättring av säkerheten hos befintliga person- och varupersonhissar för:
a) personer,
b) skötsel- och besiktningspersonal,
c) personer utanför schaktet, maskinrum och brytskiverum (men i deras omedelbara närhet),
d) alla övriga behöriga personer.
Detta dokument är inte tillämpligt på:
e) hissar med andra drivsystem än de som anges ovan,
f) lyftanordningar såsom paternosterhissar, gruvhissar, teaterhissar, lyftanordningar med automatisk
in- och urlastning, skipar, bygghissar, fartygshissar, borrplattformar till havs, anordningar för
byggnads- och underhållsarbete,
g) installationer där gejdrarna lutar mer än 15° mot vertikalplanet,
h) lyftanordningar med märkhastighet lägre än eller lika med 0,15 m/s,
i) säkerheten under transport, installation, reparation och demontering av hissar.
Detta dokument kan dock användas som utgångspunkt.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor (91.140.90)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-80:2019

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Befintliga hissar - Del 80: Regler för förbättring av säkerheten i befintliga person- och varupersonhissar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts

Artikelnummer: STD-80020852

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-08-29

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 81-80:2019

Ersätter: SS-EN 81-80