Standard Svensk standard · SS-EN 81-73:2020

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Speciella säkerhetsregler för person- och varupersonhissar - Del 73: Hissars funktion i händelse av brand

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-73:2020

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Speciella säkerhetsregler för person- och varupersonhissar - Del 73: Hissars funktion i händelse av brand
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar de särskilda villkor och säkerhetsregler som beskriver hissars funktion i händelse av brand i en byggnad, på grundval av återkallelsesignaler till hissarnas styrsystem.
Detta dokument är avsett för nya person- och varupersonhissar med alla typer av drivning. Det kan dock användas som utgångspunkt för att förbättra säkerheten i befintliga person- och varupersonhissar
Detta dokument är inte avsett för:
– hissar som fortsätter vara i drift i händelse av brand, t.ex. brandbekämpningshissar enligt definitionen i EN 81-72:2020,
– hissar som används för evakuering av en byggnad.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Hissar, rulltrappor (91.140.90)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-73:2020

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Speciella säkerhetsregler för person- och varupersonhissar - Del 73: Hissars funktion i händelse av brand
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire

Artikelnummer: STD-80030931

Utgåva: 3

Fastställd: 2020-08-03

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN 81-73:2020

Ersätter: SS-EN 81-73:2016