Standard Svensk standard · SS-EN 81-28:2018+AC:2019

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 28: Alarmsystem för person- och varupersonhissar

Status: Gällande till 2024-11-09

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-28:2018+AC:2019

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 28: Alarmsystem för person- och varupersonhissar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard gäller för larmsystem för alla typer av person- och varupersonhissar, och särskilt de som omfattas av EN 81-serien.
Denna Europastandard tar även upp den minimiinformation om underhåll och räddningstjänst som ingår i underhållsinstruktionerna.
Denna Europastandard behandlar följande signifikanta risker som berör hissar när de används på avsett sätt och under de förhållanden som förutsetts av installatören/tillverkaren:
— Personer instängda på grund av att hissen inte fungerar korrekt.
Denna Europastandard gäller inte larmsystem som är avsedda för att tillkalla hjälp av andra orsaker, till exempel hjärtattack eller informationssökning.
Denna Europastandard är tillämplig för larmsystem för hissar som tillverkats och installerats efter CEN:s publiceringsdatum för denna standard. Dock kan denna Europastandard beaktas även vid tillämpning på befintliga hissar.
EN 81-70 innehåller tilläggskrav för personer med funktionsnedsättningar (till exempel hörslinga, larmknapp).

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320) Hissar, rulltrappor (91.140.90)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-28:2018+AC:2019

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 28: Alarmsystem för person- och varupersonhissar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts

Artikelnummer: STD-80019617

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-05

Gällande till: 2024-11-09

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN 81-28:2018+AC:2019

Ersätter: SS-EN 81-28:2018

Ersätts av: SS-EN 81-28:2022