Standard Svensk standard · SS-EN 81-20:2020

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 20: Person- och varupersonhissar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-20:2020

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 20: Person- och varupersonhissar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 948 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 948 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 116,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Detta dokument specificerar säkerhetsregler för permanent installerade nya person- eller
varupersonhissar, utförda som drivskivehissar, trumhissar, kedjehissar eller hydraulhissar, med
hisskorg avsedd för transport av personer eller personer och gods och som betjänar fasta stannplan och
som är upphängd i linor, kedjor eller lyftcylindrar, som rör sig mellan gejder som inte lutar mer än 15°
mot vertikalplanet.
1.2 I tillägg till kraven i detta dokument behöver även ytterligare krav beaktas som kan gälla i speciella
fall (hissanvändning av personer med funktionsnedsättning brand, explosiv atmosfär, extrema
klimatförhållanden, seismiska förhållanden, transport av farligt gods etc.).
1.3 Denna standard omfattar inte:
a) hissar med:
1) andra drivsystem än de som anges i 1.1,
2) märkhastighet ≤ 0,15 m/s,
b) hydraulhissar:
1) med märkhastighet högre än 1 m/s,
2) om inställning av tryckbegränsningsventil (5.9.3.5.3) överskrider 50 MPa,
c) nya personhissar eller varupersonhissar i befintliga byggnader 1) där till följd av
byggnadsbegränsningar vissa krav enligt EN 81-20 inte kan uppfyllas och EN 81-21 bör beaktas,
d) lyftanordningar såsom paternosterhissar, gruvhissar, teaterhissar, lyftanordningar med automatisk
lastning, skipar, bygghissar, fartygshissar, hissar för borr- eller undersökningsplattformar till havs,
anordningar för byggnads- och underhållsarbete samt hissar i vindkraftverk,
e) väsentliga ändringar (se bilaga C) av en hiss installerad innan denna standard trätt i kraft,
f) säkerhet under transport, installation, reparation och demontering av hissar.
Denna standard kan emellertid tjäna till vägledning.
Buller och vibrationer behandlas inte i denna standard då dessa förhållanden inte är relevanta för säker
funktion och säkert underhåll av hissen (se även 0.4.2).
1.4 Denna standard är inte tillämplig för person- och varupersonhissar som installerats före
standardens publiceringsdatum.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor och rullramper (14.180) Hissar, rulltrappor (91.140.90) Hissar (94.400)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-20:2020

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 20: Person- och varupersonhissar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 948 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 948 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 116,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts

Artikelnummer: STD-80022862

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-02-25

Antal sidor: 184

Finns även på: SS-EN 81-20:2020

Ersätter: SS-EN 81-20:2014 , SS-EN 81-20:2014