Standard Svensk standard · SS-EN 81-20:2014

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 20: Person- och varupersonhissar

Status: Gällande till 2022-03-01

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-20:2014

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 20: Person- och varupersonhissar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 985 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 985 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Denna standard anger säkerhetsregler för permanent installerade nya person- eller varupersonhissar, utförda som drivskivehissar, trumhissar, kedjehissar eller hydraulhissar, med hisskorg avsedd för transport av personer eller personer och gods och som betjänar fasta stannplan och som är upphängd i linor, kedjor eller lyftcylindrar, som rör sig mellan gejder som inte lutar mer än 15° mot vertikalplanet.

1.2 I tillägg till kraven i denna standard ska beaktas de ytterligare krav som kan gälla i speciella fall (hissanvändning av personer med funktionsnedsättning brand, explosiv atmosfär, extrema klimatförhållanden, seismiska förhållanden, transport av farligt gods etc.).

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor och rullramper (14.180) Hissar, rulltrappor (91.140.90) Hissar (94.400)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-20:2014

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 20: Person- och varupersonhissar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 985 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 985 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts

Artikelnummer: STD-8025492

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-08-10

Gällande till: 2022-03-01

Antal sidor: 172

Finns även på: SS-EN 81-20:2014

Ersätter: SS-EN 81-1+A3:2010 , SS-EN 81-2+A3:2010 , SS-EN 81-2+A3:2010

Ersätts av: SS-EN 81-20:2020 , SS-EN 81-20:2020