Standard Swedish standard · SS-EN 81-20:2014

Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 81-20:2020

Scope
1.1 Denna standard anger säkerhetsregler för permanent installerade nya person- eller varupersonhissar, utförda som drivskivehissar, trumhissar, kedjehissar eller hydraulhissar, med hisskorg avsedd för transport av personer eller personer och gods och som betjänar fasta stannplan och som är upphängd i linor, kedjor eller lyftcylindrar, som rör sig mellan gejder som inte lutar mer än 15° mot vertikalplanet. 1.2 I tillägg till kraven i denna standard ska beaktas de ytterligare krav som kan gälla i speciella fall (hissanvändning av personer med funktionsnedsättning brand, explosiv atmosfär, extrema klimatförhållanden, seismiska förhållanden, transport av farligt gods etc.).

Subjects

Passenger, goods and service lifts (14.180) Lifts, escalators (91.140.90) Lifts (94.400)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-8025492

Edition: 1

Approved: 8/10/2014

No of pages: 172

Also available in: SS-EN 81-20:2014

Replaces: SS-EN 81-1+A3:2010 , SS-EN 81-2+A3:2010 , SS-EN 81-2+A3:2010

Replaced by: SS-EN 81-20:2020