Nyhet · 2021-10-18

Brinner det? Ta hissen!

Skulle du ta hissen för att ta dig ut ur en brinnande byggnad? Många skulle nog tveka, men viljan att använda hiss för utrymning vid brand ökar i takt med mer och tydligare information. Det är forskningsresultat som Axel Mossberg, doktorand vid LTH och forskningschef hos företaget Bengt Dahlgren Brand & Risk, har kommit fram till. Därför pågår nu arbete med att ta fram en standard med syfte att skapa större förutsättningar för att använda hissar för utrymning.

sis_nyhetsbrev_hissar.jpg

Uppslaget till den svenska standarden, som är ute på remiss under hösten 2021, är ett motsvarande standardförslag i Norge, vilken kom till efter en brand på en arena. Medan hissar som inte omfattades av branden stod oanvända, fick personer med rörelsehinder bäras ner för många trappor.

- Utrymningshissar är ett relativt nytt begrepp och det finns begränsat med studier på området, berättar Axel Mossberg, som också är projektledare i arbetsgruppen som arbetar med standarden.

Två grundläggande beteenden spelar stor roll i hans studier. Det ena är att människor vanligen tar sig ut ur en byggnad på samma sätt som de kom in i den. Det andra beteendet är att vi människor har fått inpräntat sedan länge att hissar inte ska användas vid brand i en byggnad. När forskare har försökt förutse beteendet vet de inte vilken som är den mest drivande faktorn av de två nämnda ovan.

- Vi har gjort relativt många studier, både på plats i höga byggnader, och även med hjälp av VR, alltså simulerade situationer, och där har vi märkt att ju mer information och tydlighet, desto större sannolikhet att hissarna används, säger Axel Mossberg.

Den 3 december håller SIS kommitté 211 – Hissar och rulltrappor, ett remisswebbinarium, där det blir en genomgång av standardförslaget och diskussion kring dess innehåll. Den som vill kan redan nu ta del av hela materialet samt lämna synpunkter och kommentarer genom att besöka sidan för TK 211.

I standarden finns ett informationsmaterial och vägledning för att göra en analys kring utrymningshissar och som hjälper till att få fram svar på frågorna varför finns hissen och vem används den av.

- En stor utmaning är att vi i Sverige har väldigt höga krav på tillgänglighet och det finns gott om lagstiftning inom det området, vilket är positivt. Däremot har inte grundkraven på tillgänglighet inte spunnit vidare till utrymning. Med hjälp av standarden har vi möjlighet ändra detta och skapa tryggare situationer för alla som befinner sig i en brinnande byggnad där det finns hissar, menar Axel Mossberg.

Standarden som kommer att betecknas SS 763510 planeras för publicering våren 2022.