Standard Svensk standard · SS 25267:2004/T1:2009

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder - Tillägg 1 Tillägg och rättelser till SS 25267:2004, utg. 3

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 25267:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25267:2004/T1:2009

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder - Tillägg 1 Tillägg och rättelser till SS 25267:2004, utg. 3
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden klassindelar krav som kan ställas på bostäder beträffande luftljudsisolering, stegljudsnivå, ljudtrycksnivå
inomhus från installationer, isolering mot yttre ljudkällor, ljudtrycksnivå utanför bostad och på uteplats
samt efterklangstid. Andra typer av byggnader behandlas i svensk standard SS 25268 Byggakustik –
Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och
hotell”.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Byggnadsutformning (94.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25267:2004/T1:2009

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder - Tillägg 1 Tillägg och rättelser till SS 25267:2004, utg. 3
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Sound classification of spaces in buildings - Dwellings - Amendment 1 Amendments and corrections to SS 25267:2004, ed. 3

Artikelnummer: STD-70301

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-07-28

Antal sidor: 20

Tillägg till: SS 25267:2004

Ersätts av: SS 25267:2015