Standard Svensk standard · SS 25267:2004/T1:2009

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder - Tillägg 1 Tillägg och rättelser till SS 25267:2004, utg. 3

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 25267:2015

Omfattning
Standarden klassindelar krav som kan ställas på bostäder beträffande luftljudsisolering, stegljudsnivå, ljudtrycksnivå inomhus från installationer, isolering mot yttre ljudkällor, ljudtrycksnivå utanför bostad och på uteplats samt efterklangstid. Andra typer av byggnader behandlas i svensk standard SS 25268 Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell”.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. Byggnadsutformning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Sound classification of spaces in buildings - Dwellings - Amendment 1 Amendments and corrections to SS 25267:2004, ed. 3

Artikelnummer: STD-70301

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-07-28

Antal sidor: 20

Tillägg till: SS 25267:2004

Ersätts av: SS 25267:2015