Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10052:2021

Byggnadsakustik - Fältmätningar av luft- och stegljudsisolering samt buller från installationer - Överslagsmetod (ISO 10052:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10052:2021

Byggnadsakustik - Fältmätningar av luft- och stegljudsisolering samt buller från installationer - Överslagsmetod (ISO 10052:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies field survey methods for measuring
a) airborne sound insulation between rooms,
b) impact sound insulation of floors,
c) airborne sound insulation of façades, and
d) sound pressure levels in rooms caused by service equipment.
The methods described in this document are applicable for measurements in rooms of dwellings or in
rooms of comparable size with a maximum of 150 m3.
For airborne sound insulation, impact sound insulation and façade sound insulation the method gives
values which are (octave band) frequency dependent. They can be converted into a single number
characterising the acoustical performances by application of ISO 717-1 and ISO 717-2. For heavy/soft
impact sound insulation, the results also are given as A-weighted maximum impact sound pressure
level. For service equipment sound the results are given directly in A - or C -weighted sound pressure
levels

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Akustik (92.200.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10052:2021

Byggnadsakustik - Fältmätningar av luft- och stegljudsisolering samt buller från installationer - Överslagsmetod (ISO 10052:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method (ISO 10052:2021)

Artikelnummer: STD-80030638

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-08-05

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 10052:2004/A1:2010 , SS-EN ISO 10052:2004