Handbok

Bygghandlingar 90 Del 5 - Redovisning av Installationer (E-bok)

Köp

Pris: 1 295 SEK
standard ikon pdf

PDF

Denna del behandlar redovisning av vvs- och elinstallationer. Utgåva 2 speglar utvecklingen på installationsområdet. Antalet system har utökats för att täcka in alla som är vanligt förekommande. Utgåvan behandlar även beskrivningar - viktiga dokument som kompletterar redovisningen i ritningar. Boken har också anpassats till användningen av IT och BIM.

Denna produkt har ett fastställt slutdatum (2022-12-31) och efterträds av onlinetjänsten SIS Bygghandlingar.

Ämnesområden

Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Byggnader Allmänt (91.040.01)


Köp

Handbok

Bygghandlingar 90 Del 5 - Redovisning av Installationer (E-bok)
Pris: 1 295 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Lars Huldt, Incoord, Ulf Gustavsson, ÅF, Lars Lindberg, ÅF

Artikelnummer: BCK-80007682

Beteckning: BYGG 90-5 E-bok

Utgåva: 2

Utgiven: 2014-10-24

Antal sidor: 108

Förlag: Svenska institutet för standarder