Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10052:2004/A1:2010

Byggakustik - Fältmätningar av luft- och stegljudsisolering samt buller från installationer - Överslagsmetod - Tillägg 1 (ISO 10052:2004/Amd 1:2010)

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Akustik (92.200.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method - Amendment 1 (ISO 10052:2004/Amd 1:2010)

Artikelnummer: STD-74267

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-31

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 10052:2004