Handbok

Energibesiktning av byggnader - checklistor på cd

Köp

Pris: 395 SEK
standard ikon

Papper

Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler, utg 2.

Denna cd innehåller mallar, checklistor och beräkningsprogram – verktyg som hjälper dig vid genomförandet av energibesiktningar och energideklarationer. Hjälpverktygen stöder dig under hela energibesiktningsprocessen – från insamling av data kring byggnaden och genomförandet av den fysiska besiktningen till sammanställning och rapportering av energieffektiva åtgärdsförslag.

Ämnesområden

Skydd av och i byggnader Allmänt (91.120.01) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Tekniska aspekter (91.010.30) Byggnader Allmänt (91.040.01)


Köp

Handbok

Energibesiktning av byggnader - checklistor på cd
Pris: 395 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-65951

Beteckning: SIS CD 13

Utgåva: 2

Utgiven: 2008-04-15

Förlag: Svenska institutet för standarder