Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11654

Byggnadsakustik - Ljudabsorbenter - Värdering av mätresultat och klassindelning (ISO 11654:1997, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11654

Byggnadsakustik - Ljudabsorbenter - Värdering av mätresultat och klassindelning (ISO 11654:1997, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Denna internationella standard specificerar en metod med vilken det frekvensberoende värdet av ljudabsorptionen kan omräknas till ett sammanfattningsvärde. Innan detta utförs, omvandlas de enligt ISO 354 uppmätta ljudabsorptionsvärdena i tersband till motsvarande värden i oktavband.
I bilaga B anges en metod för klassificering, baserad på dessa sammanfattningsvärden.
Sammanfattningsvärdet specificerat i denna standard kan användas för att ange krav och för att beskriva akustiska egenskaper hos ljudabsorberande produkter för rutinmässig användning i normala kontor, korridorer, klassrum, sjukhus, etc. Sammanfattningsvärdet är inte lämpligt när produkter skall användas i kvalificerade situationer som kräver noggrann akustisk planläggning av expertis. I sådana fall är endast kompletta frekvensberoende absorptionsdata tillfyllest.
Denna internationella standard är inte tillämpbar om inte användningen avser hela det frekvensområde som referenskurvan omfattar. Om endast delar av frekvensområdet är av intresse, kan det vara lämpligare att söka en produkt med bra ljudabsorption inom just detta område. Spektrumindikatorerna, som beskrivs i denna internationella standard, ger viss vägledning för att identifiera sådana produkter. Dessa kan ha relativt låga sammanfattningsvärden, men kan ha avsevärt högre ljudabsorptionsförmåga om man ser till ett mer begränsat frekvensområde. Sådana produkter bör bedömas utifrån den kompletta absorptionskurvan.
Vägningskurvan i denna internationella standard börjar med oktavbandet 250 Hz och gäller därför ej för lägre frekvenser. Om frekvenser under 250 Hz är av intresse, måste den kompletta absorptionskurvan beaktas.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11654

Byggnadsakustik - Ljudabsorbenter - Värdering av mätresultat och klassindelning (ISO 11654:1997, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption (ISO 11654:1997)

Artikelnummer: STD-20554

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-05-09

Antal sidor: 11

Ersätter: SS 25259 , SS 25260