Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3382-2:2008+AC:2009

Byggakustik - Mätning av rumakustiska parametrar - Del 2: Efterklangstid i vanliga rum (ISO 3382-2:2008+Cor.1:2009)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3382-2:2008+AC:2009

Byggakustik - Mätning av rumakustiska parametrar - Del 2: Efterklangstid i vanliga rum (ISO 3382-2:2008+Cor.1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 3382 anger metoder för mätning av efterklangstiden i vanliga rum. Den beskriver mätförfarande, nödvändig utrustning, nödvändigt antal mätpositioner och metoden för utvärdering av data och redovisning av provningsrapporten.
Mätresultaten kan användas för korrigering av andra akustiska mätningar, t.ex. av ljudtrycksnivån från ljudkällor eller mätningar av ljudisolering samt för jämförelse med krav på efterklangstiden i rum.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3382-2:2008+AC:2009

Byggakustik - Mätning av rumakustiska parametrar - Del 2: Efterklangstid i vanliga rum (ISO 3382-2:2008+Cor.1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 2: Reverberation time in ordinary rooms (ISO 3382-2:2008+Cor.1:2009)

Artikelnummer: STD-80011713

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-06-05

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 3382-2:2008/AC:2009

Korrigerar: SS-EN ISO 3382-2:2008