Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 3822-4

Akustik - Mätning i laboratorium av buller från utrustning avsedd för vatteninstallationer - Del 4: Monteringsanvisningar och inställning av specialarmatur

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations - Part 4: Mounting and operating conditions for special appliances

Artikelnummer: STD-20158

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-28

Antal sidor: 0

Ikraftsätter: ISO 3822-4