Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16283-1:2014/A1:2017

Byggakustik - Fältmätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 1: Luftljudsisolering - Tillägg 1 (ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16283-1:2014/A1:2017

Byggakustik - Fältmätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 1: Luftljudsisolering - Tillägg 1 (ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16283 specifies procedures to determine the airborne sound insulation between two rooms in a building using sound pressure measurements. These procedures are intended for room volumes in the range from 10 m3 to 250 m3 in the frequency range from 50 Hz to 5 000 Hz. The test results can be used to quantify, assess and compare the airborne sound insulation in unfurnished or furnished rooms where the sound field may or may not approximate to a diffuse field. The measured airborne sound insulation is frequency-dependent and can be converted into a single number quantity to characterize the acoustic performance using the rating procedures in ISO 717-1.

Ämnesområden

Byggnadsdelar (91.060) Skydd av och i byggnader (91.120) Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Akustik (92.200.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16283-1:2014/A1:2017

Byggakustik - Fältmätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 1: Luftljudsisolering - Tillägg 1 (ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation - Amendment 1 (ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017)

Artikelnummer: STD-8030070

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-13

Antal sidor: 28

Tillägg till: SS-EN ISO 16283-1:2014