Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3822-3:2018

Akustik - Mätning i laboratorium av buller från utrustning avsedd för vatteninstallationer - Del 3: Monteringsanvisningar för och inställning av ventiler och utrustning i ledningar (ISO 3822-3:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3822-3:2018

Akustik - Mätning i laboratorium av buller från utrustning avsedd för vatteninstallationer - Del 3: Monteringsanvisningar för och inställning av ventiler och utrustning i ledningar (ISO 3822-3:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 3822-3:2018 specifies the mounting and operating conditions to be used for in-line valves and appliances which control the flow, pressure or temperature of the water in water supply installations, when measuring noise emission resulting from water flow.
ISO 3822-3:2018 is applicable to in-line valves and appliances of maximum nominal size DN 32 and to systems in which the maximum water flow rate does not exceed 1,6 l/s.
NOTE See ISO 6708; DN is the symbol for "nominal size". The number of the nominal size is loosely related to the inside diameter (in millimetres) of the in-tine valves and appliances.
The procedures described are for general use for all types of in-line valves of conventional design.

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Vatteninstallationer (91.140.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3822-3:2018

Akustik - Mätning i laboratorium av buller från utrustning avsedd för vatteninstallationer - Del 3: Monteringsanvisningar för och inställning av ventiler och utrustning i ledningar (ISO 3822-3:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations - Part 3: Mounting and operating conditions for in-line valves and appliances (ISO 3822-3:2018)

Artikelnummer: STD-80001273

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-02-14

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 3822-3 , SS-EN ISO 3822-3/A1:2009