Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12354-3:2017

Byggnadsakustik - Bestämning av akustiska egenskaper hos byggnader utgående från egenskaper hos byggnadselement - Del 3: Luftljudsisolering mot utomhusljud (ISO 12354-3:2017, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12354-3:2017

Byggnadsakustik - Bestämning av akustiska egenskaper hos byggnader utgående från egenskaper hos byggnadselement - Del 3: Luftljudsisolering mot utomhusljud (ISO 12354-3:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument beskrivs en beräkningsmodell för att beräkna ljudisoleringen eller ljudnivåskillnaden för en fasad eller någon annan utvändig yta på en byggnad. Beräkningen är baserad på reduktionstalet för de olika element som fasaden är konstruerad av och den omfattar direkttransmission och flanktransmission. Beräkningen anger resultat som ungefärligen motsvarar resultaten från fältmätningar
i enlighet med ISO 16283-3. Beräkningar kan utföras i frekvensband eller med vägda
sammanfattningsvärden.
Beräkningsresultaten kan också användas för att beräkna ljudtrycksnivån inomhus på grund av exempelvis vägtrafik (se bilaga E).
Detta dokument beskriver principerna för beräkningsmodellen, listar relevanta storheter och anger dess tillämpningar och begränsningar.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12354-3:2017

Byggnadsakustik - Bestämning av akustiska egenskaper hos byggnader utgående från egenskaper hos byggnadselement - Del 3: Luftljudsisolering mot utomhusljud (ISO 12354-3:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 3: Airborne sound insulation against outdoor sound (ISO 12354-3:2017)

Artikelnummer: STD-80011709

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-22

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN ISO 12354-3:2017

Ersätter: SS-EN 12354-3