Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3822-1/A1:2008

Akustik - Mätning i laboratorium av buller från utrustning avsedd för vatteninstallationer - Del 1: Mätmetod - Tillägg 1: Mätosäkerhet (ISO 3822-1:1999/Amd 1:2008)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3822-1/A1:2008

Akustik - Mätning i laboratorium av buller från utrustning avsedd för vatteninstallationer - Del 1: Mätmetod - Tillägg 1: Mätosäkerhet (ISO 3822-1:1999/Amd 1:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Vatteninstallationer (91.140.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3822-1/A1:2008

Akustik - Mätning i laboratorium av buller från utrustning avsedd för vatteninstallationer - Del 1: Mätmetod - Tillägg 1: Mätosäkerhet (ISO 3822-1:1999/Amd 1:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations - Part 1: Method of measurement - Amendment 1: Measurement uncertainty (ISO 3822-1:1999/Amd 1:2008)

Artikelnummer: STD-68626

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-12-22

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 3822-1