Standard Svensk standard · SS-EN 1910:2013

Träprodukter - Golv och paneler - Bestämning av dimensionsstabilitet

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1910:2016
Omfattning
This European Standard specifies a method of test to determine the dimensional changes and warp of the elements of wood flooring and wood panelling and cladding.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080) Byggnadsdelar (91.060) Invändiga ytskikt (91.180) Golvbeläggningar (97.150)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89469

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1910

Ersätts av: SS-EN 1910:2016