Standard Svensk standard · SS-EN 1910:2013

Träprodukter - Golv och paneler - Bestämning av dimensionsstabilitet

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1910:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1910:2013

Träprodukter - Golv och paneler - Bestämning av dimensionsstabilitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method of test to determine the dimensional changes and warp of the elements of wood flooring and wood panelling and cladding.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080) Byggnadsdelar (91.060) Invändiga ytskikt (91.180) Golvbeläggningar (97.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1910:2013

Träprodukter - Golv och paneler - Bestämning av dimensionsstabilitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel: Wood flooring and wood panelling and cladding - Determination of dimensional stability

Artikelnummer: STD-89469

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1910

Ersätts av: SS-EN 1910:2016