Standard Svensk standard · SS-ISO 8903:2016

Trävaror av lövträ - Nominell storlekar (ISO 8903:2016, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies nominal sizes of unplanned, square-edged and unedged, sawn timber.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke Trä Trävaror


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sågade och hyvlade trävaror, SIS/TK 182/AG 02

Internationell titel: Broadleaved sawn timber - Nominal sizes (ISO 8903:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8020852

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-06-13

Antal sidor: 16