Standard Svensk standard · SS-EN 318

Träbaserade skivor - Hygroskopiska måttförändringar - Provning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of dimensional changes in wood-based panels, due to changes in the relative humidity of the air.

Ämnesområden

Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-33054

Utgåva: 2

Fastställd: 2002-11-01

Antal sidor: 9

Ersätter: SS-EN 318