Standard Svensk standard · SS-EN 252:2014

Träskydd - Bestämning av den relativa förebyggande skyddseffekten hos ett träskyddsmedel i markkontakt - Fältprovning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a field test method for evaluating the effectiveness of wood preservatives in a ground contact situation. Wood treated with a reference preservative is included for comparison. The protective effect of the test preservative is assessed in relation to the effect of a reference wood preservative applied by a specified treatment.

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative in ground contact

Artikelnummer: STD-104367

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-11-11

Antal sidor: 36

Ersätter: SS 27222