Standard Svensk standard · SS-EN 1309-2:2006

Trävaror - Dimensionsmätning - Del 2: Rundvirke - Krav på mätnings- och volymberäkningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the principles which are to be used in the derivation of round timber measurement and volume calculation rules. This standard applies to rules for measuring hardwood and softwood felled round timber. It does not apply to tropical timber.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rundvirke, SIS/TK 182/AG 01

Internationell titel: Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - Part 2: Round timber - Requirements for measurement and volume calculation rules

Artikelnummer: STD-44915

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-03-29

Antal sidor: 17