Standardutveckling · SIS/TK 587

Hållbara processer för skog och skogsbaserade produkter

Kommittén har representerat svenska intressen under utvecklingen av en ISO-standard gällande chain-of-custody för skogliga produkter, SS-ISO 38200:2018. Nu har den internationella gruppen ombildats med en bredare omfattning och har titeln "Sustainable processes for wood and wood-based products". I och med detta kommer även SIS/TK 587 bredda sitt arbete. Är din organisation intresserad av att delta eller har du frågor eller synpunkter, kontakta gärna Maria Gustafsson!

Den nya tekniska kommittén, ISO/TC 287 Sustainable processes for wood and wood-based products, kommer att arbeta med övergripande frågor för den skogliga värdekedjan. Detta arbete kan komma att ha stor betydelse för dels den traditionella skogsindustrin, dels alla som tillverkar och handlar med produkter baserade på träråvara.  Det är därför viktigt att vara med från början och styra inriktningen på arbetet så att det passar den svenska industrin.

ISO-kommittén leds av Brasilien och det första mötet kommer att hållas i början av nästa år. Det föreslås att det initialt ska starta tre arbetsgrupper inom ISO (som kommer att ligga under den tekniska kommittén):

  • Chain of custody
  • Timber tracking and measurement
  • Sustainability aspects

Preliminärt scope för den nya ISO/TC 287 är (detta kommer att förhandlas på det första ISO-mötet):

Standardization in the field of the wood and wood-based industries, including but not limited to sustainability and renewability aspects, chain of custody, timber tracking and timber measurement, across the entire supply chain from biomass production to the finished wood and wood-based products.

Excluded: those applications covered by ISO/TC6 “Paper, board and pulps”; ISO/TC89 “Wood-based panels"; ISO/TC 165 "Timber structures"; ISO/TC 218 "Timber"; and ISO/TC 207 "Environmental management".  

Syftet är med andra ord att arbeta med övergripande frågor, inte att duplicera det arbete som sker på produktnivå.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
ISO 8347, Measurement procedures associated with the chain of custody in native tropical forest management areas
Utgivet 1 standarder
Deltagare 6 företag och organisationer
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Holmen Skog AB, ÖRNSKÖLDSVIK
SCA Skog AB, SUNDSVALL
Stora Enso Skog AB, FALUN
Sågverkens Riksförbund ek för, JÖNKÖPING
Södra skogsägarna ekonomisk förening, Växjö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/TC 287, Sustainable processes for wood and wood-based products
ISO/TC 287/WG 2, Measurement methods and tracking
ISO/TC 287/WG 3, Sustainability aspects
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Remisseminarium den 2 juni 2017

Ämnesområden

Träteknik (79) Träbearbetning (79.020) Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040) Träbaserade skivor (79.060) Pappersteknik (85)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

2021
oktober
tor
28
SIS/TK 587
08:00 - 16:00
november
ons
3
SIS/TK 587
08:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Maria Gustafsson
Projektledare
maria.gustafsson@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se