Standard Svensk standard · SS-EN 13446

Träbaserade skivor - Bestämning av fästdons utdragshållfasthet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a test method for determining the withdrawal capacity of nails, screws and staples inserted into wood-based panels. This test method can be used for any combination of fastener type and wood-based panel product. NOTE This method differs from EN 320 which characterises fibreboards in terms of their resistance to the withdrawal load of only a single type of screw.

Ämnesområden

Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Wood-based panels - Determination of withdrawal capacity of fasteners

Artikelnummer: STD-33938

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-04-11

Antal sidor: 11