Standard Svensk standard · SS-EN 13227:2017

Trägolv - Massiv stavparkett med grada kanter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics of solid lamparquet products for internal use as flooring. It applies to elements. This European Standard does not apply to panels made from elements, for which EN 13810 1 applies. This European Standard covers products without surface treatment.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8029729

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-11-20

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 13227/AC:2007 , SS-EN 13227