Standard Svensk standard · SS-EN 13227

Trägolv - Massiv stavparkett med grada kanter (mindre stavar)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13227:2017 Korrigeras av: SS-EN 13227/AC:2007

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics of solid lamparquet products for internal use as flooring. It applies to elements. This standard does not apply to panels made from elements, for which a separate standard is in course of preparation. This standard covers products without surface treatment.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel: Wood flooring - Solid lamparquet products

Artikelnummer: STD-34252

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-06-18

Antal sidor: 29

Ersätts av: SS-EN 13227:2017