Standard Svensk standard · SS-EN 13227/AC:2007

Trägolv - Massiv stavparkett med grada kanter (mindre stavar)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13227:2017

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel: Wood flooring - Solid lamparquet products

Artikelnummer: STD-61507

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-05

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 13227

Ersätts av: SS-EN 13227:2017