Standard Svensk standard · SS-EN 1001-2:2005

Träskydd - Terminologi - Del 2: Definitioner

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard contains terms relating to wood durability and the definitions of these terms.

Ämnesområden

Träteknik (01.040.79) Träbearbetning (79.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Durability of wood and wood based products - Terminology - Part 2: Vocabulary

Artikelnummer: STD-40858

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-09-30

Antal sidor: 89