Standard Svensk standard · SS-EN 14220:2006

Trävaror - Trä och träbaserade material i ytterfönster och i ytterdörrars blad och karmar - Krav och specifikationer

Status: Gällande

Ämnesområden

Träbaserade skivor Allmänt Dörrar och fönster Fönster Dörrar Trä


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Dörrar och fönster, SIS/TK 182/AG 05

Internationell titel: Timber and wood-based materials in external windows, external door leaves and external doorframes - Requirements and specifications

Artikelnummer: STD-57276

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-18

Antal sidor: 27

Ersätter: SS 817302