Standard Svensk standard · SS-EN 14220:2006

Trävaror - Trä och träbaserade material i ytterfönster och i ytterdörrars blad och karmar - Krav och specifikationer

Status: Gällande

Ämnesområden

Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01) Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52) Trä (92.300.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Dörrar och fönster, SIS/TK 182/AG 05

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-57276

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-18

Antal sidor: 27

Ersätter: SS 817302 , SS 818104