Standard Svensk standard · SS 817302

Dörrar av trä - Fordringar för virke

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14220:2006

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-7133

Utgåva: 4

Fastställd: 1986-10-22

Antal sidor: 3

Ersätts av: SS-EN 14220:2006