Standardutveckling · SIS/TK 179

Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas

Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas återfinns i någon form i kort sagt samtliga byggnader som vi vistas i. Kommittén arbetar aktivt för att dessa produkter ska motsvara alla de krav som ställs på dem, bland annat vad gäller vårt svenska klimat, brand- och nödutrymning eller säkerhetsaspekter.

Kommittén deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att Europastandarderna ska kunna användas i Sverige utan problem för byggnads- och materialindustrin, konstruktörer och konsumenter samt underlätta handel med andra länder. Speciellt inriktar kommittén sig på teman som klimat, säkerhet, dimensioner, material, och utformning vid byggande. 

Kommittén arbetar också för att anpassa och ersätta äldre nationella standarder med nya reviderade där det inte finns Europastandarder. Arbetet för kommittén är produktorienterat och provningsmetoder för brand, ljud och värmeisolering hanteras av andra tekniska kommittéer. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 54 standarder
EN 16759, Glasning med bärande fog i dörrar, fönster och glasfasader - Verifiering av mekaniska prestanda vid limning
EN 16758, Glasfasader - Bestämning av hållfasthet vid skjuvbelastade infästningar - Provningsmetod och krav
EN 17372, Power operated pedestrian swing door drives with self closing function - Requirements and test methods
EN 16361, Maskindrivna dörrar för persontrafik - Produktstandard, funktionsegenskaper - Dörrar, ej av typen slagdörr, initialt utformade för installation med maskindrivning
EN 16005, Maskindrivna dörrar - Säkerhet vid användande - Krav och provning
EN 1529, Dörrblad - Höjd, bredd, tjocklek och rätvinklighet - Toleransklasser
EN 13120, Invändiga solskydd - Funktions- och säkerhetskrav
EN 1191, Fönster och dörrar - Slitage - Motstånd vid upprepad öppning och stängning - Provningsmetod
EN 12453:2017/prA1, Portar - Säkerhet vid användning av maskindrivna portar - Krav och provningsmetoder
EN 12604:2017/A1, Portar - Mekaniska aspekter - Krav och provningsmetoder
EN 14351-1, Fönster och dörrar - Produktstandard, funktionsegenskaper - Del 1: Fönster och ytterdörrar
SS 817340, Dörrar - Kodsystem
EN 17352, Maskindriven utrustning för passagekontroll - Säkerhet vid användande - Krav och provningsmetoder
EN , Guidance for European Structural Design of Glass Components.
EN 13830:2015/A1, Glasfasader - Produktstandard
EN 16758:2016/A1:2017, Glasfasader - Bestämning av hållfasthet vid skjuvbelastade infästningar - Provningsmetod och krav
EN 12978, Portar - Säkerhetsanordningar för maskindrivna portar - Krav och provningsmetoder
EN 13115, Fönster - Klassificering av mekaniska egenskaper - Nerhängning, vridning och manövreringskrafter
EN 16361:2013+A1:2016/A2:2017, Maskindrivna dörrar för persontrafik - Produktstandard, funktionsegenskaper - Dörrar, ej av typen slagdörr, initialt utformade för installation med maskindrivning
EN 14178-2, Byggnadsglas - Alkaliska jordartsmetallsilikatglas - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse - Produktstandard
EN 1630, Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Provningsmetod för manuella angrepp
EN 1629, Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Provningsmetod för dynamisk belastning
EN 1628, Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Provningsmetod för statisk belastning
EN 1627, Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Krav och klassindelning
EN 14501, Jalusier och fönsterluckor - Termisk och visuell komfort - Funktionsegenskaper och klassificering
EN 14500, Jalusier och fönsterluckor - Termisk och visuell komfort - Provnings- och beräkningsmetoder
EN 12046-1, Fönster och dörrar - Manövreringskrafter - Provningsmetoder - Del 1: Fönster
EN 17213, Fönster och dörrar - Miljövarudeklaration - Produktspecifika regler för fönster och dörrar
EN 12635, Portar - Installation och användning
EN 675, Byggnadsglas - Bestämning av värmegenomgångskoefficient (U-värde) - Värmeflödesmätare
EN 674, Byggnadsglas - Bestämning av värmegenomgångskoefficient (U-värde) - Plattmetod
EN CENTC 129 N1562, Glass in building - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air from glass product.
EN 1063, Byggnadsglas - Säkerhetsglas - Provning och klassificering av motståndsförmågan vid beskjutning
EN 15998, Byggnadsglas - Säkerhet vid brand, brandmotstånd - Provningsmetodik för klassificering
EN 12758, Byggnadsglas - Glasning och ljudisolering - Produktbeskrivning och bestämning av egenskaper
EN 13024-2, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av borsilikattyp - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse - Produktstandard
EN 13024-1, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av borsilikattyp - Del 1: Definition och beskrivning
EN 14179-2, Byggnadsglas - Värmeprovat, termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 2: Produktstandard
EN 12150-2, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 2: Produktstandard
EN 14449, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Utvärdering av överensstämmelse - Produktstandard
EN 1748-2-2, Byggnadsglas - Glaskeramer - Del 2-2: Produktstandard
EN 1748-2-1, Byggnadsglas - Glaskeramer - Del 2-1: Definitioner och allmänna fysikaliska- och mekaniska egenskaper
EN 1748-1-2, Byggnadsglas - Borosilikatglas - Del 1-2: Produktstandard
EN 1748-1-1, Byggnadsglas - Borosilikatglas - Del 1-1: Definitioner och allmänna fysikaliska- och mekaniska egenskaper
EN 572-9, Byggnadsglas - Kalk-sodasilikatglas - Del 9: Produktstandard
EN 14178-1, Byggnadsglas - Alkaliska jordartsmetallsilikatglas - Del 1: Floatglas
EN 16613, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Bestämning av mellanskikts mekaniska egenskaper
EN 16612, Byggnadsglas - Bestämning av lastmotstånd hos glasrutor genom beräkningar
EN 16477-2, Byggnadsglas - Målat glas för inomhusbruk - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse
EN 17258-2, Byggnadsglas - Sandblästrat glas - Del 2: Produktstandard
EN 17258-1, Byggnadsglas - Sandblästrat glas - Del 1: Definition och beskrivningar
EN 17257-2, Byggnadsglas - Syraetsat glas - Del 2: Produktstandard
EN 17257-1, Byggnadsglas - Syraetsat glas - Del 1: Definition och beskrivningar
EN 17074, Byggnadsglas - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler för planglasprodukter
Visa fler Visa färre
Utgivet 195 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 179/AG 02, Byggnadsglas
SIS/TK 179/AG 07, Inbrottssäkerhet
Deltagare 18 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Landskrona
ASSA ABLOY Entrance Systems IDDS AB, Landskrona
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Eskilstuna
Daloc Futura AB, Töreboda
Elitfönster AB, Vetlanda
Glascentrum i Växjö AB, Växjö
Glastjänster för GBF AB, Stockholm
Glastjänster för Glasbranschföreningen AB, Stockholm
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Jeld-wen Sverige AB, Forserum
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
SLR Service AB, Mölnlycke
SSF Service AB, Stockholm
Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB, Stockholm
Svenska Solskyddsförbundets Informations AB, Askim
Säkerhetspolisen SÄPO, Stockholm
Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 160, Glass in building
ISO/TC 162, Doors, windows and curtain walling
CEN/TC 129, Glass in building
CEN/TC 250/SC 11, Structural glass
CEN/TC 33, Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling
CEN/TC 33/WG 1, Windows and doors
CEN/TC 33/WG 3, Blinds and shutters
CEN/TC 33/WG 5, Industrial, commercial and garage doors and gates
CEN/TC 33/WG 6, Curtain walling
CEN/TC 33/WG 7, Burglary resistance
CEN/TC 33/WG 8, Fire and smoke control
CEN/TC 33/WG 9, Powered Pedestian Doors (PPD)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Dörrar och fönster Fönster Glas Byggnadsmaterial och byggnader Dörrar och fönster Byggnadsmaterial Allmänt Glas i byggnader