Standardutveckling · SIS/TK 179

Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas

Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas återfinns i någon form i kort sagt samtliga byggnader som vi vistas i. Kommittén arbetar aktivt för att dessa produkter ska motsvara alla de krav som ställs på dem, bland annat vad gäller vårt svenska klimat, brand- och nödutrymning eller säkerhetsaspekter.

Kommittén deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att Europastandarderna ska kunna användas i Sverige utan problem för byggnads- och materialindustrin, konstruktörer och konsumenter samt underlätta handel med andra länder. Speciellt inriktar kommittén sig på teman som klimat, säkerhet, dimensioner, material, och utformning vid byggande. 

Kommittén arbetar också för att anpassa och ersätta äldre nationella standarder med nya reviderade där det inte finns Europastandarder. Arbetet för kommittén är produktorienterat och provningsmetoder för brand, ljud och värmeisolering hanteras av andra tekniska kommittéer. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 53 standarder
EN 12635, Portar - Installation och användning
EN 17257-1, Byggnadsglas - Syraetsat glas - Del 1: Definition och beskrivningar
EN 17257-2, Byggnadsglas - Syraetsat glas - Del 2: Produktstandard
EN 17258-1, Byggnadsglas - Sandblästrat glas - Del 1: Definition och beskrivningar
EN 17258-2, Byggnadsglas - Sandblästrat glas - Del 2: Produktstandard
EN 16477-2, Byggnadsglas - Målat glas för inomhusbruk - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse
EN 14178-1, Byggnadsglas - Alkaliska jordartsmetallsilikatglas - Del 1: Floatglas
EN 14178-2, Byggnadsglas - Alkaliska jordartsmetallsilikatglas - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse - Produktstandard
EN 572-9, Byggnadsglas - Kalk-sodasilikatglas - Del 9: Produktstandard
EN 1748-1-1, Byggnadsglas - Borosilikatglas - Del 1-1: Definitioner och allmänna fysikaliska- och mekaniska egenskaper
EN 1748-1-2, Byggnadsglas - Borosilikatglas - Del 1-2: Produktstandard
EN 1748-2-1, Byggnadsglas - Glaskeramer - Del 2-1: Definitioner och allmänna fysikaliska- och mekaniska egenskaper
EN 1748-2-2, Byggnadsglas - Glaskeramer - Del 2-2: Produktstandard
EN 16361:2013+A1:2016/A2:2017, Maskindrivna dörrar för persontrafik - Produktstandard, funktionsegenskaper - Dörrar, ej av typen slagdörr, initialt utformade för installation med maskindrivning
EN 16758:2016/A1:2017, Glasfasader - Bestämning av hållfasthet vid skjuvbelastade infästningar - Provningsmetod och krav
EN 12150-2, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 2: Produktstandard
EN 14179-2, Byggnadsglas - Värmeprovat, termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 2: Produktstandard
EN 14202, Jalusier och luckor - Lämplighet för roterande och linjär motorisering - Krav och provningsmetoder
EN 13024-1, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av borsilikattyp - Del 1: Definition och beskrivning
EN 13024-2, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av borsilikattyp - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse - Produktstandard
EN 14351-1, Fönster och dörrar - Produktstandard, funktionsegenskaper - Del 1: Fönster och ytterdörrar
EN 13241, Portar - Produktstandard, funktionsegenskaper
EN 1191, Fönster och dörrar - Slitage - Motstånd vid upprepad öppning och stängning - Provningsmetod
EN 16005, Maskindrivna dörrar - Säkerhet vid användande - Krav och provning
EN 16361, Maskindrivna dörrar för persontrafik - Produktstandard, funktionsegenskaper - Dörrar, ej av typen slagdörr, initialt utformade för installation med maskindrivning
EN 13124-1, Fönster, dörrar och jalusier - Säkerhet vid explosion - Provningsmetod - Del 1: Stötvågskammare
EN 13123-1, Fönster, dörrar och jalusier - Säkerhet vid explosion - Krav och klassindelning - Del 1: Stötvågskammare
EN 1063, Byggnadsglas - Säkerhetsglas - Provning och klassificering av motståndsförmågan vid beskjutning
EN 673, Byggnadsglas - Bestämning av värmegenomgångskoefficient (U-värde) - Beräkningsmetod
EN 674, Byggnadsglas - Bestämning av värmegenomgångskoefficient (U-värde) - Plattmetod
EN 675, Byggnadsglas - Bestämning av värmegenomgångskoefficient (U-värde) - Värmeflödesmätare
EN 15681-1/A1, Byggnadsglas - Aluminiumsilikatglas - Del 1: Definitioner och generella fysikaliska och mekaniska egenskaper
EN 15681-1/A1, Byggnadsglas - Aluminiumsilikatglas - Del 1: Definitioner och generella fysikaliska och mekaniska egenskaper
EN 12427, Portar - Luftgenomtränglighet - Provningsmetod
EN 12444, Portar - Motstånd mot vindlaster - Provning och beräkning
EN 12489, Portar - Motstånd mot vatteninträngning - Provningsmetod
EN 13123-2, Fönster, dörrar och luckor - Säkerhet vid explosion - Krav och klassindelning - Del 2: Utomhustest i fält
EN 13124-2, Fönster, dörrar och luckor - Säkerhet vid explosion - Provningsmetoder - Del 2: Utomhustest i fält
EN 12978, Industriella, kommersiella och garagedörrar och portar och gångdörrar - Skyddsanordningar för elmanövrerade dörrar och portar - Krav och testmetoder
ISO 24084, Curtain walling — Inter-storey displacement resistance — Test method
CEN/TS 19100-4, Glass selection relating to the risk of humaninjury — Guidance for specification
EN 12046-2, Manövreringskrafter - Provningsmetod - Del 2: Dörrar
EN 12758:2019/A1, Byggnadsglas - Glasning och ljudisolering - Produktbeskrivning och bestämning av egenskaper och regler
EN XXX, Glass in building — Glazing and airborne sound insulation — Validation procedure for calculation tools
EN 13049, Fönster och dörrar - Mjuk och tung stöt - Provningsmetod, säkerhetskrav och klassificering
EN 17871, Byggnadsglas - Spektrofotometrisk karakterisering av glasprodukter - Valideringsprocedur för beräkningsmetod.
EN 19100-2, Eurocode 10 — Design of glass structures — Part 2: Out-of-plane loaded glass components
EN 19100-3, Eurocode 11 — Design of glass structures - Part 3: Design of in-plane loaded glass components and their mechanical joints
EN 17839, Byggnadsglas - Glasning och ljudisolering - Valideringsförfarande för beräkningsverktyg
SS 810000, Säkerhet vid användning - Byggnadsglas - Krav och provning
EN 13116, Glasfasader (curtain walling) - Motstånd mot vindlast - Krav
EN 17940, Byggnadsglas - Foliemellanlägg för tillverkning av laminerade glas - Produkt standard
EN 17213:2020/A1, Fönster och dörrar - Miljövarudeklaration - Produktspecifika regler för fönster och dörrar
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 202 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 179/AG 02, Byggnadsglas
SIS/TK 179/AG 05, Industriportar
SIS/TK 179/AG 07, Inbrottssäkerhet
SIS/TK 179/AG 09, Maskindrivna dörrar för persontrafik
SIS/TK 179/AG 10, Säkerhet vid användning bygglas
Visa fler Visa färre
Deltagare 29 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Landskrona
ASSA ABLOY Entrance Systems IDDS AB, Landskrona
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Eskilstuna
Claves International AB, Nacka
Daloc Futura AB, Töreboda
Diplomat Dörrar AB, Vetlanda
dormakaba Sverige AB, Solna
dormakaba Sverige AB, Västra Frölunda
Elitfönster AB, Vetlanda
Glascentrum i Sverige AB, Älghult
Glastjänster För GBF AB, Stockholm
Hörmann Svenska AB, Västerås
IKEA of Sweden AB, Älmhult
JELD-WEN Sverige AB, Forserum
Lunds universitet, Lund
Minerva Safety AB, Brämhult
Osby Glas AB, Osby
Portgruppen, Stockholm
Prido AB, Tråvad
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
Schüco International KG Tyskland Filial Sverige, Nacka
Sika Sverige AB, Spånga
SLR Service AB, Mölnlycke
SSF Service AB, Stockholm
Stålprofil, Uddevalla
Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB, Stockholm
Svenska Solskyddsförbundets Informations AB, Askim
Säkerhetspolisen SÄPO, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 162, Doors, windows and curtain walling
CEN/TC 129, Glass in building
CEN/TC 250/SC 11, Structural glass
CEN/TC 33, Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling
CEN/TC 33/WG 1, Windows and doors
CEN/TC 33/WG 3, Blinds and shutters
CEN/TC 33/WG 4, Building hardware
CEN/TC 33/WG 5, Industrial, commercial and garage doors and gates
CEN/TC 33/WG 6, Curtain walling
CEN/TC 33/WG 7, Burglary resistance
CEN/TC 33/WG 9, Powered Pedestrian Doors (PPD)
SIS/TK 179/AG 02, Byggnadsglas:

CEN/TC 129, Glass in building

CEN/TC 250, Structural Eurocodes

CEN/TC 250/SC 11, Structural glass

SIS/TK 179/AG 07, Inbrottssäkerhet:

CEN/TC 33, Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling

CEN/TC 33/WG 7, Burglary resistance

SIS/TK 179/AG 05, Industriportar:

CEN/TC 33/WG 5, Industrial, commercial and garage doors and gates

SIS/TK 179/AG 09, Maskindrivna dörrar för persontrafik:

CEN/TC 33/WG 9, Powered Pedestrian Doors (PPD)

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (94.150) Glas (94.200) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Dörrar och fönster (92.300.90) Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01) Glas i byggnader (81.040.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kommittén bidrar bland annat till det här målet: 

sdg9.png

Läs mer om de globala målen här >

 

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Tobias Lundgren
Projektledare
tobias.lundgren@sis.se

Linn Holegård
Projektkoordinator
linn.holegard@sis.se

Håkan Hedlund
Ordförande
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB