Standardutveckling · SIS/TK 179

Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas

Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas återfinns i någon form i kort sagt samtliga byggnader som vi vistas i. Kommittén arbetar aktivt för att dessa produkter ska motsvara alla de krav som ställs på dem, bland annat vad gäller vårt svenska klimat, brand- och nödutrymning eller säkerhetsaspekter.

Kommittén deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att Europastandarderna ska kunna användas i Sverige utan problem för byggnads- och materialindustrin, konstruktörer och konsumenter samt underlätta handel med andra länder. Speciellt inriktar kommittén sig på teman som klimat, säkerhet, dimensioner, material, och utformning vid byggande. 

Kommittén arbetar också för att anpassa och ersätta äldre nationella standarder med nya reviderade där det inte finns Europastandarder. Arbetet för kommittén är produktorienterat och provningsmetoder för brand, ljud och värmeisolering hanteras av andra tekniska kommittéer. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 72 standarder
EN 12635, Portar - Installation och användning
EN 14500, Jalusier och fönsterluckor - Termisk och visuell komfort - Provnings- och beräkningsmetoder
EN 14501, Jalusier och fönsterluckor - Termisk och visuell komfort - Funktionsegenskaper och klassificering
EN 1627, Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Krav och klassindelning
EN 1628, Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Provningsmetod för statisk belastning
EN 1629, Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Provningsmetod för dynamisk belastning
EN 1630, Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Provningsmetod för manuella angrepp
EN 17257-1, Byggnadsglas - Syraetsat glas - Del 1: Definition och beskrivningar
EN 17257-2, Byggnadsglas - Syraetsat glas - Del 2: Produktstandard
EN 17258-1, Byggnadsglas - Sandblästrat glas - Del 1: Definition och beskrivningar
EN 17258-2, Byggnadsglas - Sandblästrat glas - Del 2: Produktstandard
EN 16477-2, Byggnadsglas - Målat glas för inomhusbruk - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse
EN 14178-1, Byggnadsglas - Alkaliska jordartsmetallsilikatglas - Del 1: Floatglas
EN 14178-2, Byggnadsglas - Alkaliska jordartsmetallsilikatglas - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse - Produktstandard
EN 572-9, Byggnadsglas - Kalk-sodasilikatglas - Del 9: Produktstandard
EN 1748-1-1, Byggnadsglas - Borosilikatglas - Del 1-1: Definitioner och allmänna fysikaliska- och mekaniska egenskaper
EN 1748-1-2, Byggnadsglas - Borosilikatglas - Del 1-2: Produktstandard
EN 1748-2-1, Byggnadsglas - Glaskeramer - Del 2-1: Definitioner och allmänna fysikaliska- och mekaniska egenskaper
EN 1748-2-2, Byggnadsglas - Glaskeramer - Del 2-2: Produktstandard
EN 16361:2013+A1:2016/A2:2017, Maskindrivna dörrar för persontrafik - Produktstandard, funktionsegenskaper - Dörrar, ej av typen slagdörr, initialt utformade för installation med maskindrivning
CEN/TS 19100-1, Design of glass structures — Part 1: Basis of design and materials
CEN/TS 19100-2, Design of glass structures — Part 2: Out-of-plane loaded glass components
CEN/TS 19100-3, Design of glass structures — Part 3: Design of in-plane loaded glass components and their mechanical joints
SS 818143, Fönster - Dimensionering och placering av hål för justerbara infästningsdon i fönsterkarmar av trä
EN 16758:2016/A1:2017, Glasfasader - Bestämning av hållfasthet vid skjuvbelastade infästningar - Provningsmetod och krav
EN 14449, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Utvärdering av överensstämmelse - Produktstandard
EN 12150-2, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 2: Produktstandard
EN 14179-2, Byggnadsglas - Värmeprovat, termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 2: Produktstandard
EN 14024, Metallprofiler med termisk barriär - Mekanisk funktion - Krav, verifiering och provning
EN 14202, Jalusier och luckor - Lämplighet för roterande och linjär motorisering - Krav och provningsmetoder
EN , Guidance for European Structural Design of Glass Components.
EN 13024-1, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av borsilikattyp - Del 1: Definition och beskrivning
EN 13024-2, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av borsilikattyp - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse - Produktstandard
EN 17352, Maskindriven utrustning för passagekontroll för persontrafik - Säkerhet vid användande - Krav och provningsmetoder
SS 817340, Dörrar - Kodsystem
EN 14351-1, Fönster och dörrar - Produktstandard, funktionsegenskaper - Del 1: Fönster och ytterdörrar
EN 12604:2017/A1, Portar - Mekaniska aspekter - Krav och provningsmetoder
EN 12453:2017/A1, Portar - Säkerhet vid användning av maskindrivna portar - Krav och provningsmetoder
EN 13241, Portar - Produktstandard, funktionsegenskaper
EN 1191, Fönster och dörrar - Slitage - Motstånd vid upprepad öppning och stängning - Provningsmetod
EN 13120, Invändiga solskydd - Funktions- och säkerhetskrav
EN 1529, Dörrblad - Höjd, bredd, tjocklek och rätvinklighet - Toleransklasser
EN 16005, Maskindrivna dörrar - Säkerhet vid användande - Krav och provning
EN 15998, Byggnadsglas - Säkerhet vid brand, brandmotstånd - Provningsmetodik för klassificering
EN 16361, Maskindrivna dörrar för persontrafik - Produktstandard, funktionsegenskaper - Dörrar, ej av typen slagdörr, initialt utformade för installation med maskindrivning
EN 17372, Maskindriven slagdörrsautomatik för persontrafik med självstängande funktion - Krav och provningsmetoder
EN 1063, Byggnadsglas - Säkerhetsglas - Provning och klassificering av motståndsförmågan vid beskjutning
EN 17416, Byggnadsglas - Bedömning av förorening av farliga ämnen - Bestämning av emissioner till inomhusluft från glasprodukter
EN 16758, Glasfasader - Bestämning av hållfasthet vid skjuvbelastade infästningar - Provningsmetod och krav
EN 16759, Strukturell limning av glas i dörrar, fönster och glasfasader - Verifiering av mekaniska prestanda vid limning på ytor av aluminium och stål
EN 674, Byggnadsglas - Bestämning av värmegenomgångskoefficient (U-värde) - Plattmetod
EN 675, Byggnadsglas - Bestämning av värmegenomgångskoefficient (U-värde) - Värmeflödesmätare
EN 15681-1, Byggnadsglas - Aluminiumsilikatglas - Del 1: Definitioner och generella fysikaliska och mekaniska egenskaper
EN 15681-1/A1, Byggnadsglas - Aluminiumsilikatglas - Del 1: Definitioner och generella fysikaliska och mekaniska egenskaper
EN ISO 12543-1, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Del 1: Definitioner och beskrivning av komponentdelar
ISO 12543-1, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Del 1: Definitioner och beskrivning av komponentdelar
EN ISO 12543-4, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Del 4: Provningsmetoder för beständighet
ISO 12543-4, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Del 4: Provningsmetoder för beständighet
EN ISO 12543-3, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Del 3: Laminerat glas
ISO 12543-3, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Del 3: Laminerat glas
EN ISO 12543-5, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Del 5: Dimensioner och kantavslutning
ISO 12543-5, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Del 5: Dimensioner och kantavslutning
EN ISO 12543-6, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Del 6: Utseende
ISO 12543-6, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Del 6: Utseende
EN ISO 12543-2, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Del 2: Laminerat säkerhetsglas
ISO 12543-2, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Del 2: Laminerat säkerhetsglas
EN 12427, Portar - Luftgenomtränglighet - Provningsmetod
EN 12444, Portar - Motstånd mot vindlaster - Provning och beräkning
EN 12489, Portar - Motstånd mot vatteninträngning - Provningsmetod
EN 17490, Bestämning av skruvdragningskrafter från skruvgängkanaler
N 1701, Glass in Building - Shatter properties - Requirements and assessement methods
EN 12978, Portar - Säkerhetsanorningar för maskindrivna portar - Krav och provningmetoder
Visa fler Visa färre
Utgivet 198 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 179/AG 02, Byggnadsglas
SIS/TK 179/AG 07, Inbrottssäkerhet
Deltagare 25 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
ASSA ABLOY Entrance Systems AB, LANDSKRONA
ASSA ABLOY Entrance Systems IDDS AB, Malmö
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, ESKILSTUNA
Claves International AB, NACKA
Daloc Futura AB, Töreboda
Diplomat Dörrar AB, Vetlanda
Elitfönster AB, Vetlanda
Glascentrum i Växjö AB, Växjö
Glastjänster för GBF AB, Stockholm
IKEA of Sweden AB, ÄLMHULT
Jeld-wen Sverige AB, Forserum
Lunds universitet, Lund
Minerva Safety AB, Brämhult
Osby Glas AB, OSBY
Prido AB, Tråvad
Rejlers Sverige AB, GÖTEBORG
RISE AB, Borås
Schüco International KG Tyskland Filial Sverige, NACKA
Sika Sverige AB, Spånga
SSF Service AB, Stockholm
Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB, STOCKHOLM
Svenska Solskyddsförbundets Informations AB, ASKIM
Säkerhetspolisen SÄPO, STOCKHOLM
TEBAB - Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB, STOCKHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 162, Doors, windows and curtain walling
CEN/TC 129, Glass in building
CEN/TC 250/SC 11, Structural glass
CEN/TC 33, Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling
CEN/TC 33/WG 1, Windows and doors
CEN/TC 33/WG 3, Blinds and shutters
CEN/TC 33/WG 4, Building hardware
CEN/TC 33/WG 5, Industrial, commercial and garage doors and gates
CEN/TC 33/WG 6, Curtain walling
CEN/TC 33/WG 7, Burglary resistance
CEN/TC 33/WG 9, Powered Pedestrian Doors (PPD)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (94.150) Glas (94.200) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Dörrar och fönster (92.300.90) Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01) Glas i byggnader (81.040.20)