Standard Svensk standard · SS-EN 15682-2:2013

Byggnadsglas - Värmeprovat, termiskt härdat säkerhetsglas av alkalisk jordartsmetallsilikattyp - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse/Produktstandard

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15682-2:2013

Byggnadsglas - Värmeprovat, termiskt härdat säkerhetsglas av alkalisk jordartsmetallsilikattyp - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse/Produktstandard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements, the evaluation of conformity and the factory production control of flat heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass for use in buildings.
For glass products with electrical wiring or connections for, e.g. alarm or heating purposes, other directives, e.g. Low Voltage Directive, may apply.

Ämnesområden

Glas i byggnader (81.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15682-2:2013

Byggnadsglas - Värmeprovat, termiskt härdat säkerhetsglas av alkalisk jordartsmetallsilikattyp - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse/Produktstandard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsglas, SIS/TK 179/AG 02

Internationell titel: Glass in building - Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

Artikelnummer: STD-98685

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-09

Antal sidor: 44