Standard Svensk standard · SS-EN 12400

Fönster och dörrar - Mekanisk livslängd - Krav och klassificering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12400

Fönster och dörrar - Mekanisk livslängd - Krav och klassificering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a means of classifying opening windows and pedestrian doors according to the performance when subjected to repeated opening and closing. The classes take into account normal and intended use.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Dörrar (91.060.52)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12400

Fönster och dörrar - Mekanisk livslängd - Krav och klassificering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification

Artikelnummer: STD-33110

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-11-08

Antal sidor: 7

Ersätter: SS 817606