Standard Svensk standard · SS-EN 12433-2

Portar - Terminologi - Del 2: Konstruktionselement i portar

Status: Gällande

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Dörrar och fönster (91.060.50) Dörrar (91.060.52)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska Tyska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Industrial, commercial and garage doors and gates - Terminology - Part 2: Parts of doors

Artikelnummer: STD-26035

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-10-29

Antal sidor: 14