Standard Svensk standard · SS-EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015

Invändiga solskydd - Funktions- och säkerhetskrav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015

Invändiga solskydd - Funktions- och säkerhetskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar kraven som invändiga solskydd ska uppfylla när de monteras i en byggnad. Den behandlar även betydande maskinrisker avseende konstruktion, transport, installation, drift och underhåll av invändiga solskydd (se lista över betydande risker i Bilaga B). Den gäller för invändiga solskydd, oavsett deras design och arten av material som används, enligt nedan: — persienner: frihängande, styrda, icke infällbara; — rullgardiner: frihängande, sidostyrda, med spänt tyg; — vertikalgardiner: frihängande, med övre och undre list, lutande överskena; — plisségardiner och dubbelplisségardiner: frihängande, styrda, sidled rörelse, spända; — hissgardiner; — österrikiska gardiner; — panelgardiner; — invändiga fönsterluckor; — jalusier. Dessa produkter kan manövreras manuellt, med eller utan kompensationsfjädrar, eller med hjälp av elmotorer (motordriven produkt). Denna standard gäller inte för draperier och insektsskydd. Den gäller inte heller för persienner i förseglade dubbelglasenheter med undantag för kraven om skydd mot strypning. ANM. Insektsskydd kan monteras antingen på insidan eller på utsidan. Eftersom de under användning alltid är utsatta för väder och vind (fönster/dörrar öppnas), omfattas insektsskydd av SS-EN 13561 om utvändiga solskydd och markiser. Bullerproblem behandlas inte i denna standard eftersom det inte anses vara en säkerhetsfråga. Denna standard gäller inte för invändiga solskydd tillverkade före utgivningsdatumet för denna standard.

Ämnesområden

Dörrar, fönster, portar, lås och solskydd (14.100) Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015

Invändiga solskydd - Funktions- och säkerhetskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Internal blinds - Performance requirements including safety

Artikelnummer: STD-8017967

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-02-08

Antal sidor: 8

Finns även på: SS-EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015

Korrigerar: SS-EN 13120:2009+A1:2014 , SS-EN 13120:2009+A1:2014