Standard Svensk standard · SS-EN 12207:2017

Fönster och dörrar - Lufttäthet - Klassificering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the classification of test results for completely assembled windows and external and internal pedestrian doorsets of any materials after testing in accordance with EN 1026.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Windows and doors - Air permeability - Classification

Artikelnummer: STD-8024284

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-01-02

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12207