Standard Svensk standard · SS 817340:2021

Dörrar - Kodsystem

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 817340:2021

Dörrar - Kodsystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar koder för alla typer av ytterdörrar enligt SS-EN 14351-1 och innerdörrar enligt SS-EN 14351-2 oavsett material och gäller kompletta dörrenheter eller delar därav. Det omfattar inte fönsterdörrar, hissdörrar och skyddsrumsdörrar.
Koderna är avsedda att användas vid manuell redovisning i tabellform och vid datorbaserad redovisning vid projektering, upphandling, beställning, tillverkning och kontroll.
Detta dokument ger inte riktlinjer för tillgänglighetsanpassning.
Anm. Se SS 914221 för riktlinjer för tillgänglighetsanpassning

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Dörrar (91.060.52) Dörrar och fönster (92.300.90) Dörrar av stål och trä (94.250)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 817340:2021

Dörrar - Kodsystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Doors - Coding system

Artikelnummer: STD-80029726

Utgåva: 3

Fastställd: 2021-06-11

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 817340 , SS 817330