Standard Svensk standard · SS 817330

Dörrar - Väggöppningar för dörrar - Mått

Status: Gällande

Omfattning
Standarden avser mått på öppningar i väggar för innerdörrar och ytterdörrar oberoende av material och med dörrstorlekar enligt svensk standard.

Måtten avser erforderlig storlek på öppningar i väggstommen för montering av dörrkarmar och tätning mellan karm och vägg respektive tröskel och golv. Väggöppningsmåttet bestäms med utgångspunkt från dörrens karmyttermått med tillägg av erforderligt fogutrymme för montering och tätning samt med hänsyn till måttavvikelser för karm och väggöppning.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Dörrar (91.060.52)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-7152

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-10-22

Antal sidor: 3