Standard Svensk standard · SS-EN 1523

Fönster, dörrar, jalusier och solskydd - Skottsäkerhet - Provningsmetod

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1523

Fönster, dörrar, jalusier och solskydd - Skottsäkerhet - Provningsmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Skydd mot brott (13.310) Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1523

Fönster, dörrar, jalusier och solskydd - Skottsäkerhet - Provningsmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - Test methods

Artikelnummer: STD-24817

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-04-16

Antal sidor: 19