Standard Svensk standard · SS-EN 1316-1:2012

Trävaror - Rundvirke av lövträ - Kvalitetsklasser - Del 1: Ek och bok

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1316-1:2012

Trävaror - Rundvirke av lövträ - Kvalitetsklasser - Del 1: Ek och bok
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a qualitative classification and grade designations for felled round timber of oak and beech presented in the form of long poles or logs.
The classifications describe quality classes of round timbers for which the intended use is not known.
The classification applies for the following species: Oaks, Quercus sessiliflora SALISB. (or Quercus petraea LIEBL.), Quercus robur L. (or Quercus pedunculata EHRH.) and Beech (Fagus sylvatica L).

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1316-1:2012

Trävaror - Rundvirke av lövträ - Kvalitetsklasser - Del 1: Ek och bok
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet och rundvirke, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Hardwood round timber - Qualitative classification - Part 1: Oak and beech

Artikelnummer: STD-87780

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-10-20

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1316-1