Standard Svensk standard · SS-EN 1316-1:2012

Trävaror - Rundvirke av lövträ - Kvalitetsklasser - Del 1: Ek och bok

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a qualitative classification and grade designations for felled round timber of oak and beech presented in the form of long poles or logs. The classifications describe quality classes of round timbers for which the intended use is not known. The classification applies for the following species: Oaks, Quercus sessiliflora SALISB. (or Quercus petraea LIEBL.), Quercus robur L. (or Quercus pedunculata EHRH.) and Beech (Fagus sylvatica L).

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rundvirke, SIS/TK 182/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-87780

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-10-20

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1316-1