Standard Svensk standard · SS-EN 1316-2:2012

Trävaror - Rundvirke av lövträ - Kvalitetsklasser - Del 2: Poppel

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a qualitative classification and grade designations for felled round timber of poplar in the form of long poles or logs. The classifications describe quality classes of round timbers for which the intended use is not known. This classification is applicable to all merchantable clones of poplar.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rundvirke, SIS/TK 182/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-87781

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-10-20

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 1316-2